GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
43.191.318.000đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.215.920.150đ
 • 10
 • 15
 • 36
 • 42
 • 45
 • 52
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 43.191.318.000₫
Jackpot 2             1 4.215.920.150₫
Giải nhất           12 40.000.000₫
Giải nhì         678 500.000₫
Giải ba       15098 50.000₫
 • 06
 • 08
 • 33
 • 37
 • 38
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 40.919.760.750₫
Jackpot 2             0 3.963.524.900₫
Giải nhất           7 40.000.000₫
Giải nhì         717 500.000₫
Giải ba       14341 50.000₫
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 23
 • 55
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 38.626.793.850₫
Jackpot 2             0 3.708.750.800₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         692 500.000₫
Giải ba       15663 50.000₫
 • 05
 • 19
 • 22
 • 23
 • 30
 • 44
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 36.098.421.150₫
Jackpot 2             0 3.427.820.500₫
Giải nhất           21 40.000.000₫
Giải nhì         771 500.000₫
Giải ba       14867 50.000₫
 • 14
 • 26
 • 35
 • 43
 • 45
 • 48
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 34.469.658.750₫
Jackpot 2             0 3.246.846.900₫
Giải nhất           6 40.000.000₫
Giải nhì         557 500.000₫
Giải ba       11691 50.000₫
 • 02
 • 06
 • 09
 • 20
 • 31
 • 35
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             0 32.248.036.650₫
Jackpot 2             1 5.524.310.950₫
Giải nhất           7 40.000.000₫
Giải nhì         744 500.000₫
Giải ba       15627 50.000₫
 • 01
 • 02
 • 29
 • 34
 • 41
 • 42
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1             1 167.391.079.950₫
Jackpot 2             0 5.274.529.100₫
Giải nhất           10 40.000.000₫
Giải nhì         1358 500.000₫
Giải ba       31221 50.000₫