Thứ ba
31/01/2023
Đắk Lắk
48 - 76
Quảng Nam
47 - 52
Thứ hai
30/01/2023
Thừa Thiên Huế
25 - 33
Phú Yên
05 - 45
Chủ nhật
29/01/2023
Khánh Hòa
20 - 28
Kon Tum
36 - 75
Thừa Thiên Huế
18 - 65
Thứ bảy
28/01/2023
Đà Nẵng
26 - 96
Quảng Ngãi
76 - 15
Đắk Nông
63 - 31
Thứ sáu
27/01/2023
Gia Lai
59 - 21
Ninh Thuận
33 - 82
Thứ năm
26/01/2023
Bình Định
92 - 17
Quảng Trị
57 - 51
Quảng Bình
87 - 30
Thứ tư
25/01/2023
Đà Nẵng
28 - 90
Khánh Hòa
08 - 06
Thứ ba
24/01/2023
Đắk Lắk
74 - 27
Quảng Nam
41 - 63
Thứ hai
23/01/2023
Thừa Thiên Huế
19 - 17
Phú Yên
15 - 19
Chủ nhật
22/01/2023
Khánh Hòa
81 - 24
Kon Tum
98 - 69
Thừa Thiên Huế
83 - 31
Thứ bảy
21/01/2023
Đà Nẵng
10 - 79
Quảng Ngãi
78 - 06
Đắk Nông
65 - 74
Thứ sáu
20/01/2023
Gia Lai
60 - 46
Ninh Thuận
64 - 32
Thứ năm
19/01/2023
Bình Định
17 - 70
Quảng Trị
39 - 48
Quảng Bình
36 - 59
Thứ tư
18/01/2023
Đà Nẵng
45 - 01
Khánh Hòa
24 - 36
Thứ ba
17/01/2023
Đắk Lắk
34 - 46
Quảng Nam
76 - 32
Thứ hai
16/01/2023
Thừa Thiên Huế
74 - 53
Phú Yên
03 - 24
Chủ nhật
15/01/2023
Khánh Hòa
00 - 48
Kon Tum
53 - 78
Thừa Thiên Huế
82 - 21
Thứ bảy
14/01/2023
Đà Nẵng
97 - 05
Quảng Ngãi
26 - 37
Đắk Nông
76 - 62
Thứ sáu
13/01/2023
Gia Lai
78 - 63
Ninh Thuận
73 - 28
Thứ năm
12/01/2023
Bình Định
03 - 83
Quảng Trị
39 - 73
Quảng Bình
88 - 94
Thứ tư
11/01/2023
Đà Nẵng
71 - 21
Khánh Hòa
25 - 96
Thứ ba
10/01/2023
Đắk Lắk
73 - 21
Quảng Nam
45 - 90
Thứ hai
09/01/2023
Thừa Thiên Huế
10 - 86
Phú Yên
29 - 93
Chủ nhật
08/01/2023
Khánh Hòa
40 - 68
Kon Tum
97 - 04
Thừa Thiên Huế
97 - 38
Thứ bảy
07/01/2023
Đà Nẵng
15 - 36
Quảng Ngãi
31 - 69
Đắk Nông
76 - 26
Thứ sáu
06/01/2023
Gia Lai
43 - 15
Ninh Thuận
83 - 86
Thứ năm
05/01/2023
Bình Định
95 - 99
Quảng Trị
65 - 00
Quảng Bình
37 - 45
Thứ tư
04/01/2023
Đà Nẵng
41 - 90
Khánh Hòa
12 - 18
Thứ ba
03/01/2023
Đắk Lắk
89 - 76
Quảng Nam
06 - 77
Thứ hai
02/01/2023
Thừa Thiên Huế
65 - 35
Phú Yên
83 - 78
Chủ nhật
01/01/2023
Khánh Hòa
78 - 44
Kon Tum
22 - 79
Thừa Thiên Huế
99 - 76
Thứ bảy
31/12/2022
Đà Nẵng
87 - 62
Quảng Ngãi
79 - 19
Đắk Nông
56 - 24
Thứ sáu
30/12/2022
Gia Lai
47 - 25
Ninh Thuận
02 - 28
Thứ năm
29/12/2022
Bình Định
88 - 34
Quảng Trị
63 - 72
Quảng Bình
66 - 37
Thứ tư
28/12/2022
Đà Nẵng
92 - 27
Khánh Hòa
93 - 82
Thứ ba
27/12/2022
Đắk Lắk
36 - 53
Quảng Nam
74 - 22
Thứ hai
26/12/2022
Thừa Thiên Huế
67 - 06
Phú Yên
37 - 54
Chủ nhật
25/12/2022
Khánh Hòa
54 - 26
Kon Tum
36 - 78
Thừa Thiên Huế
91 - 98
Thứ bảy
24/12/2022
Đà Nẵng
08 - 57
Quảng Ngãi
11 - 78
Đắk Nông
32 - 27
Thứ sáu
23/12/2022
Gia Lai
64 - 52
Ninh Thuận
30 - 05
Thứ năm
22/12/2022
Bình Định
18 - 77
Quảng Trị
27 - 97
Quảng Bình
48 - 53
Thứ tư
21/12/2022
Đà Nẵng
45 - 16
Khánh Hòa
62 - 65
Thứ ba
20/12/2022
Đắk Lắk
32 - 30
Quảng Nam
69 - 49
Thứ hai
19/12/2022
Thừa Thiên Huế
70 - 92
Phú Yên
66 - 97
Chủ nhật
18/12/2022
Khánh Hòa
70 - 06
Kon Tum
68 - 60
Thừa Thiên Huế
23 - 74
Thứ bảy
17/12/2022
Đà Nẵng
53 - 34
Quảng Ngãi
73 - 56
Đắk Nông
52 - 90
Thứ sáu
16/12/2022
Gia Lai
10 - 01
Ninh Thuận
86 - 35
Thứ năm
15/12/2022
Bình Định
07 - 43
Quảng Trị
73 - 08
Quảng Bình
78 - 13
Thứ tư
14/12/2022
Đà Nẵng
05 - 56
Khánh Hòa
08 - 46
Thứ ba
13/12/2022
Đắk Lắk
13 - 36
Quảng Nam
64 - 37
Thứ hai
12/12/2022
Thừa Thiên Huế
56 - 68
Phú Yên
07 - 93
Chủ nhật
11/12/2022
Khánh Hòa
46 - 69
Kon Tum
73 - 20
Thừa Thiên Huế
17 - 43
Thứ năm
08/12/2022
Bình Định
43 - 93
Quảng Trị
02 - 51
Quảng Bình
10 - 09
Thứ tư
07/12/2022
Đà Nẵng
33 - 99
Khánh Hòa
90 - 16
Thứ ba
06/12/2022
Đắk Lắk
05 - 20
Quảng Nam
51 - 55
Thứ hai
05/12/2022
Thừa Thiên Huế
08 - 43
Phú Yên
16 - 99
Chủ nhật
04/12/2022
Khánh Hòa
40 - 45
Kon Tum
61 - 29
Thừa Thiên Huế
49 - 29
Thứ bảy
03/12/2022
Đà Nẵng
96 - 64
Quảng Ngãi
55 - 54
Đắk Nông
89 - 82
Thứ sáu
02/12/2022
Gia Lai
81 - 48
Ninh Thuận
93 - 80
Thứ năm
01/12/2022
Bình Định
69 - 31
Quảng Trị
06 - 09
Quảng Bình
29 - 45
Thứ tư
30/11/2022
Đà Nẵng
95 - 55
Khánh Hòa
71 - 09
Thứ ba
29/11/2022
Đắk Lắk
91 - 34
Quảng Nam
46 - 05
Thứ hai
28/11/2022
Thừa Thiên Huế
66 - 33
Phú Yên
50 - 10
Chủ nhật
27/11/2022
Khánh Hòa
39 - 78
Kon Tum
70 - 92
Thừa Thiên Huế
92 - 60
Thứ bảy
26/11/2022
Đà Nẵng
17 - 65
Quảng Ngãi
83 - 97
Đắk Nông
36 - 41
Thứ sáu
25/11/2022
Gia Lai
56 - 50
Ninh Thuận
52 - 05
Thứ năm
24/11/2022
Bình Định
68 - 52
Quảng Trị
73 - 87
Quảng Bình
32 - 23
Thứ tư
23/11/2022
Đà Nẵng
99 - 55
Khánh Hòa
58 - 87
Thứ ba
22/11/2022
Đắk Lắk
55 - 57
Quảng Nam
98 - 94
Thứ hai
21/11/2022
Thừa Thiên Huế
53 - 41
Phú Yên
38 - 88
Chủ nhật
20/11/2022
Khánh Hòa
02 - 77
Kon Tum
74 - 75
Thừa Thiên Huế
80 - 52
Thứ bảy
19/11/2022
Đà Nẵng
94 - 23
Quảng Ngãi
45 - 65
Đắk Nông
91 - 30
Thứ sáu
18/11/2022
Gia Lai
84 - 64
Ninh Thuận
66 - 15
Thứ năm
17/11/2022
Bình Định
72 - 29
Quảng Trị
32 - 71
Quảng Bình
71 - 60
Thứ tư
16/11/2022
Đà Nẵng
23 - 08
Khánh Hòa
62 - 48
Thứ ba
15/11/2022
Đắk Lắk
22 - 69
Quảng Nam
63 - 84
Thứ hai
14/11/2022
Thừa Thiên Huế
18 - 17
Phú Yên
87 - 05
Chủ nhật
13/11/2022
Khánh Hòa
41 - 04
Kon Tum
91 - 59
Thừa Thiên Huế
51 - 12
Thứ bảy
12/11/2022
Đà Nẵng
13 - 16
Quảng Ngãi
10 - 83
Đắk Nông
52 - 51
Thứ sáu
11/11/2022
Gia Lai
03 - 27
Ninh Thuận
52 - 28
Thứ năm
10/11/2022
Bình Định
16 - 34
Quảng Trị
31 - 75
Quảng Bình
66 - 83
Thứ tư
09/11/2022
Đà Nẵng
65 - 08
Khánh Hòa
26 - 19
Thứ ba
08/11/2022
Đắk Lắk
32 - 54
Quảng Nam
06 - 41
Thứ hai
07/11/2022
Thừa Thiên Huế
32 - 09
Phú Yên
21 - 95
Chủ nhật
06/11/2022
Khánh Hòa
08 - 47
Kon Tum
46 - 64
Thừa Thiên Huế
59 - 26
Thứ bảy
05/11/2022
Đà Nẵng
22 - 84
Quảng Ngãi
10 - 99
Đắk Nông
57 - 39
Thứ sáu
04/11/2022
Gia Lai
95 - 61
Ninh Thuận
78 - 47
Thứ năm
03/11/2022
Bình Định
16 - 58
Quảng Trị
64 - 90
Quảng Bình
77 - 22
Thứ tư
02/11/2022
Đà Nẵng
88 - 46
Khánh Hòa
35 - 90
Thứ ba
01/11/2022
Đắk Lắk
40 - 59
Quảng Nam
15 - 06
Thứ hai
31/10/2022
Thừa Thiên Huế
59 - 82
Phú Yên
37 - 30
Chủ nhật
30/10/2022
Khánh Hòa
76 - 25
Kon Tum
13 - 91
Thừa Thiên Huế
25 - 45
Thứ bảy
29/10/2022
Đà Nẵng
86 - 54
Quảng Ngãi
84 - 17
Đắk Nông
59 - 82
Thứ sáu
28/10/2022
Gia Lai
46 - 58
Ninh Thuận
08 - 04
Thứ năm
27/10/2022
Bình Định
33 - 35
Quảng Trị
51 - 75
Quảng Bình
79 - 25
Thứ tư
26/10/2022
Đà Nẵng
82 - 51
Khánh Hòa
80 - 68
Thứ ba
25/10/2022
Đắk Lắk
37 - 60
Quảng Nam
64 - 59
Thứ hai
24/10/2022
Thừa Thiên Huế
80 - 87
Phú Yên
94 - 05
Chủ nhật
23/10/2022
Khánh Hòa
86 - 86
Kon Tum
15 - 59
Thừa Thiên Huế
49 - 85
Thứ bảy
22/10/2022
Đà Nẵng
62 - 19
Quảng Ngãi
22 - 88
Đắk Nông
38 - 18
Thứ sáu
21/10/2022
Gia Lai
32 - 67
Ninh Thuận
24 - 54
Thứ năm
20/10/2022
Bình Định
89 - 49
Quảng Trị
27 - 29
Quảng Bình
74 - 15
Thứ tư
19/10/2022
Đà Nẵng
41 - 70
Khánh Hòa
77 - 24
Thứ ba
18/10/2022
Đắk Lắk
48 - 73
Quảng Nam
83 - 48
Thứ hai
17/10/2022
Thừa Thiên Huế
50 - 89
Phú Yên
51 - 22
Chủ nhật
16/10/2022
Khánh Hòa
94 - 50
Kon Tum
29 - 43
Thừa Thiên Huế
63 - 04
Thứ bảy
15/10/2022
Đà Nẵng
31 - 14
Quảng Ngãi
02 - 09
Đắk Nông
12 - 97
Thứ sáu
14/10/2022
Gia Lai
75 - 77
Ninh Thuận
69 - 35
Thứ năm
13/10/2022
Bình Định
28 - 07
Quảng Trị
05 - 84
Quảng Bình
23 - 00
Thứ tư
12/10/2022
Đà Nẵng
32 - 63
Khánh Hòa
10 - 73
Thứ ba
11/10/2022
Đắk Lắk
78 - 07
Quảng Nam
32 - 25
Thứ hai
10/10/2022
Thừa Thiên Huế
58 - 32
Phú Yên
68 - 36
Chủ nhật
09/10/2022
Khánh Hòa
50 - 38
Kon Tum
92 - 73
Thừa Thiên Huế
55 - 98
Thứ bảy
08/10/2022
Đà Nẵng
86 - 30
Quảng Ngãi
59 - 73
Đắk Nông
18 - 85
Thứ sáu
07/10/2022
Gia Lai
65 - 88
Ninh Thuận
76 - 34
Thứ năm
06/10/2022
Bình Định
87 - 96
Quảng Trị
99 - 66
Quảng Bình
83 - 56
Thứ tư
05/10/2022
Đà Nẵng
10 - 53
Khánh Hòa
72 - 30
Thứ ba
04/10/2022
Đắk Lắk
39 - 79
Quảng Nam
38 - 88
Thứ hai
03/10/2022
Thừa Thiên Huế
51 - 37
Phú Yên
52 - 74
Chủ nhật
02/10/2022
Khánh Hòa
63 - 58
Kon Tum
00 - 97
Thừa Thiên Huế
24 - 35
Thứ bảy
01/10/2022
Đà Nẵng
59 - 05
Quảng Ngãi
86 - 22
Đắk Nông
87 - 79
Thứ sáu
30/09/2022
Gia Lai
26 - 13
Ninh Thuận
65 - 56
Thứ năm
29/09/2022
Bình Định
00 - 67
Quảng Trị
91 - 77
Quảng Bình
93 - 35
Thứ tư
28/09/2022
Đà Nẵng
11 - 29
Khánh Hòa
04 - 82
Thứ ba
27/09/2022
Đắk Lắk
16 - 19
Quảng Nam
13 - 62
Thứ hai
26/09/2022
Thừa Thiên Huế
33 - 41
Phú Yên
56 - 07
Chủ nhật
25/09/2022
Khánh Hòa
33 - 24
Kon Tum
73 - 73
Thừa Thiên Huế
67 - 21
Thứ bảy
24/09/2022
Đà Nẵng
93 - 89
Quảng Ngãi
72 - 74
Đắk Nông
07 - 92
Thứ sáu
23/09/2022
Gia Lai
01 - 94
Ninh Thuận
92 - 60
Thứ năm
22/09/2022
Bình Định
18 - 42
Quảng Trị
16 - 66
Quảng Bình
00 - 04
Thứ tư
21/09/2022
Đà Nẵng
60 - 66
Khánh Hòa
13 - 45
Thứ ba
20/09/2022
Đắk Lắk
07 - 58
Quảng Nam
08 - 31
Thứ hai
19/09/2022
Thừa Thiên Huế
98 - 94
Phú Yên
03 - 73
Chủ nhật
18/09/2022
Khánh Hòa
09 - 08
Kon Tum
67 - 86
Thừa Thiên Huế
58 - 56
Thứ bảy
17/09/2022
Đà Nẵng
21 - 56
Quảng Ngãi
53 - 59
Đắk Nông
57 - 09
Thứ sáu
16/09/2022
Gia Lai
57 - 13
Ninh Thuận
76 - 52
Thứ năm
15/09/2022
Bình Định
31 - 12
Quảng Trị
56 - 61
Quảng Bình
24 - 55
Thứ tư
14/09/2022
Đà Nẵng
78 - 51
Khánh Hòa
37 - 90
Thứ ba
13/09/2022
Đắk Lắk
03 - 82
Quảng Nam
21 - 39
Thứ hai
12/09/2022
Thừa Thiên Huế
04 - 29
Phú Yên
87 - 93
Chủ nhật
11/09/2022
Khánh Hòa
98 - 62
Kon Tum
23 - 11
Thừa Thiên Huế
04 - 55
Thứ bảy
10/09/2022
Đà Nẵng
77 - 59
Quảng Ngãi
55 - 00
Đắk Nông
33 - 67
Thứ sáu
09/09/2022
Gia Lai
75 - 31
Ninh Thuận
59 - 40
Thứ năm
08/09/2022
Bình Định
36 - 87
Quảng Trị
54 - 76
Quảng Bình
93 - 09
Thứ tư
07/09/2022
Đà Nẵng
95 - 22
Khánh Hòa
58 - 39
Thứ ba
06/09/2022
Đắk Lắk
03 - 85
Quảng Nam
90 - 68
Thứ hai
05/09/2022
Thừa Thiên Huế
05 - 58
Phú Yên
45 - 48
Chủ nhật
04/09/2022
Khánh Hòa
61 - 30
Kon Tum
21 - 22
Thừa Thiên Huế
99 - 15
Thứ bảy
03/09/2022
Đà Nẵng
66 - 88
Quảng Ngãi
86 - 57
Đắk Nông
06 - 88
Thứ sáu
02/09/2022
Gia Lai
81 - 90
Ninh Thuận
11 - 88
Thứ năm
01/09/2022
Bình Định
38 - 89
Quảng Trị
59 - 20
Quảng Bình
63 - 71
Thứ tư
31/08/2022
Đà Nẵng
36 - 53
Khánh Hòa
00 - 87
Thứ ba
30/08/2022
Đắk Lắk
36 - 84
Quảng Nam
92 - 32
Thứ hai
29/08/2022
Thừa Thiên Huế
97 - 86
Phú Yên
94 - 95
Chủ nhật
28/08/2022
Khánh Hòa
51 - 24
Kon Tum
04 - 93
Thừa Thiên Huế
28 - 52
Thứ bảy
27/08/2022
Đà Nẵng
35 - 15
Quảng Ngãi
22 - 48
Đắk Nông
37 - 37
Thứ sáu
26/08/2022
Gia Lai
32 - 46
Ninh Thuận
10 - 50
Thứ năm
25/08/2022
Bình Định
96 - 71
Quảng Trị
53 - 19
Quảng Bình
95 - 67
Thứ tư
24/08/2022
Đà Nẵng
17 - 78
Khánh Hòa
12 - 27
Thứ ba
23/08/2022
Đắk Lắk
86 - 38
Quảng Nam
14 - 25
Thứ hai
22/08/2022
Thừa Thiên Huế
86 - 04
Phú Yên
58 - 21
Chủ nhật
21/08/2022
Khánh Hòa
02 - 83
Kon Tum
16 - 95
Thừa Thiên Huế
75 - 46
Thứ bảy
20/08/2022
Đà Nẵng
61 - 09
Quảng Ngãi
47 - 19
Đắk Nông
11 - 34
Thứ sáu
19/08/2022
Gia Lai
00 - 06
Ninh Thuận
40 - 35
Thứ năm
18/08/2022
Bình Định
27 - 86
Quảng Trị
54 - 92
Quảng Bình
90 - 91
Thứ tư
17/08/2022
Đà Nẵng
68 - 04
Khánh Hòa
28 - 71
Thứ ba
16/08/2022
Đắk Lắk
99 - 74
Quảng Nam
58 - 71
Thứ hai
15/08/2022
Thừa Thiên Huế
01 - 46
Phú Yên
20 - 07
Chủ nhật
14/08/2022
Khánh Hòa
77 - 34
Kon Tum
75 - 31
Thừa Thiên Huế
72 - 93
Thứ bảy
13/08/2022
Đà Nẵng
94 - 87
Quảng Ngãi
29 - 39
Đắk Nông
57 - 70
Thứ sáu
12/08/2022
Gia Lai
97 - 52
Ninh Thuận
00 - 51
Thứ năm
11/08/2022
Bình Định
26 - 56
Quảng Trị
76 - 44
Quảng Bình
85 - 69
Thứ tư
10/08/2022
Đà Nẵng
22 - 17
Khánh Hòa
07 - 23
Thứ ba
09/08/2022
Đắk Lắk
30 - 18
Quảng Nam
53 - 34
Thứ hai
08/08/2022
Thừa Thiên Huế
25 - 58
Phú Yên
90 - 57
Chủ nhật
07/08/2022
Khánh Hòa
68 - 71
Kon Tum
34 - 86
Thừa Thiên Huế
79 - 88
Thứ bảy
06/08/2022
Đà Nẵng
50 - 20
Quảng Ngãi
08 - 25
Đắk Nông
07 - 97
Thứ sáu
05/08/2022
Gia Lai
43 - 70
Ninh Thuận
75 - 10
Thứ năm
04/08/2022
Bình Định
65 - 31
Quảng Trị
29 - 37
Quảng Bình
37 - 41
Thứ tư
03/08/2022
Đà Nẵng
02 - 08
Khánh Hòa
99 - 75
Thứ ba
02/08/2022
Đắk Lắk
74 - 70
Quảng Nam
73 - 38
Thứ hai
01/08/2022
Thừa Thiên Huế
51 - 87
Phú Yên
90 - 62
Chủ nhật
31/07/2022
Khánh Hòa
17 - 36
Kon Tum
43 - 91
Thừa Thiên Huế
14 - 03
Thứ bảy
30/07/2022
Đà Nẵng
53 - 61
Quảng Ngãi
82 - 19
Đắk Nông
13 - 01
Thứ sáu
29/07/2022
Gia Lai
80 - 26
Ninh Thuận
04 - 42
Thứ năm
28/07/2022
Bình Định
10 - 77
Quảng Trị
51 - 56
Quảng Bình
85 - 40
Thứ tư
27/07/2022
Đà Nẵng
94 - 22
Khánh Hòa
08 - 97
Thứ ba
26/07/2022
Đắk Lắk
39 - 62
Quảng Nam
28 - 59
Thứ hai
25/07/2022
Thừa Thiên Huế
49 - 96
Phú Yên
31 - 01
Chủ nhật
24/07/2022
Khánh Hòa
06 - 24
Kon Tum
61 - 12
Thừa Thiên Huế
29 - 35
Thứ bảy
23/07/2022
Đà Nẵng
32 - 16
Quảng Ngãi
90 - 19
Đắk Nông
84 - 13
Thứ sáu
22/07/2022
Gia Lai
83 - 72
Ninh Thuận
47 - 11
Thứ năm
21/07/2022
Bình Định
73 - 24
Quảng Trị
74 - 40
Quảng Bình
44 - 83
Thứ tư
20/07/2022
Đà Nẵng
64 - 97
Khánh Hòa
37 - 89
Thứ ba
19/07/2022
Đắk Lắk
99 - 20
Quảng Nam
37 - 12
Thứ hai
18/07/2022
Thừa Thiên Huế
03 - 48
Phú Yên
17 - 70
Chủ nhật
17/07/2022
Khánh Hòa
96 - 08
Kon Tum
05 - 11
Thừa Thiên Huế
47 - 08
Thứ bảy
16/07/2022
Đà Nẵng
67 - 62
Quảng Ngãi
16 - 40
Đắk Nông
17 - 46
Thứ sáu
15/07/2022
Gia Lai
33 - 67
Ninh Thuận
16 - 76
Thứ năm
14/07/2022
Bình Định
17 - 20
Quảng Trị
11 - 18
Quảng Bình
09 - 86
Thứ tư
13/07/2022
Đà Nẵng
42 - 06
Khánh Hòa
02 - 37
Thứ ba
12/07/2022
Đắk Lắk
44 - 80
Quảng Nam
77 - 99
Thứ hai
11/07/2022
Thừa Thiên Huế
15 - 84
Phú Yên
18 - 20
Chủ nhật
10/07/2022
Khánh Hòa
99 - 11
Kon Tum
53 - 90
Thừa Thiên Huế
36 - 11
Thứ bảy
09/07/2022
Đà Nẵng
09 - 86
Quảng Ngãi
77 - 74
Đắk Nông
06 - 78
Thứ sáu
08/07/2022
Gia Lai
37 - 00
Ninh Thuận
50 - 65
Thứ năm
07/07/2022
Bình Định
40 - 60
Quảng Trị
59 - 34
Quảng Bình
50 - 91
Thứ tư
06/07/2022
Đà Nẵng
02 - 18
Khánh Hòa
16 - 25

Sớ đầu đuôi miền Trung - so dau duoi MT giúp anh em xem kết quả xổ số miền Trung giải đặc biệt và giải 7 hai số cuối một cách nhanh nhất. Đầu đuôi miền Trung là công cụ hữu ích giúp để xác định xổ số miền trung 90 ngày. Từ đó xin số miền Trung dễ dàng hơn cả nhất là đối với người mới chơi.

Để hiểu rõ hơn về một công cụ đầu đuôi miền Trung tìm kiếm kết quả tham khảo xổ số miền trung hôm nay. Mời anh em cùng đến nội dung ngay sau đây:

Sớ đầu đuôi xổ số miền Trung là gì?

Đến với sớ đầu đuôi miền Trung anh em có ngay xổ số miền trung 100 ngày. Là công cụ thong ke de - tk XSMT giúp xác định con lô về ngày hôm sau chuẩn nhất. Kết quả xổ số miền trung 100 ngày gần nhất giúp người chơi xác định được xsmt lau ve và lô choi nhieu ngay mai. 

Sớ đầu đuôi miền Trung là gì?Sớ đầu đuôi miền Trung là gì?

Kết quả tk m trung - tk mien trung thứ 2 cho tới chủ nhật để dd xsmn hom nay. Soi cau mien Trung hom nay để dđ XSMT đảm bảo trước giờ anh em chốt số thành công với nhà cái. 

Ưu điểm khi chơi sớ đầu đuôi MT

Đầu đuôi miền Trung là công cụ hữu ích để anh em xác định được con số cuối cùng về của giải 7 và giải đặc biệt. Để người chơi dễ dàng xác định được hôm nay đánh con gì miền Trung? Hay hôm nay miền trung đánh con gì?

Cách tra cứu kết quả xổ số miền trung 60 ngày nhanh chóng. Dự đoán về các con số của các giải thưởng trong bảng xổ số có độ chính xác cao từ thong ke xsmt hom nay. 

Thông tin số đề miền trung gần đây được cho ra từ phần mềm máy tính. Tránh được những sai sót từ phía người chơi khi tính toán số miền trung minh ngọc gần đây nhất.

Có thể thấy sớ đầu đuôi miền Trung hoàn toàn phù hợp cả với những anh em mới chơi. Truy cập ngay vào kết quả xổ số nét để chốt ngay con bạch thủ lô.